Başvuru yönetiminde verilerin işlenmesine yönelik bilgiler (AB Genel Veri Koruma Yönergesi 2016/679 (GVKY) gereği bilgilendirme için)

Kişisel verilerinizi işlememiz ve haklarınız konusundaki bilgilendirmemiz aşağıda yer almaktadır.

Kontrolör
Prensipte, ilgili iş ilanında adı geçen Oetker Grup şirketi kontrolördür. Verilerinizi kontrol eden şirketlerin genel açıklamasını burada bulabilirsiniz.

Veri kategorileri ve verinin kaynağı
Kişisel verilerinizi; başvurunuzun işlenmesi veya  sözleşme kurulması veya yasal gerekçeler olması halinde gerektirdiği kadar işleriz. Bu, özellikle, iletişim detaylarınız, profesyonel, okul ve/veya akademik kariyeriniz ile ilgili verileri ve bunun yanı sıra gizlilik bildirimi çerçevesinde tarafımıza verdiğiniz tüm verileri içerir.
Kural olarak, kişisel verilerinizi direkt olarak sizden başvurunuzun işlenmesi ve bir işe alım ilişkisinin olası başlangıcı aşamasında toplarız.
Ayrıca, sizinle ilgili kişisel bilgiyi kamuya açık olarak kullanmanız halinde, LinkedIn gibi profesyonellik temelli sosyal ağlardan da elde edebiliriz.

Veri işleme ve yasal zeminin amaçları
Kişisel verileriniz başvurunuzu işlemek ve, eğer uygunsa, sözleşmeyle (özellikle adayların seçimi, işyeri konseyi görüşmeleri, işe alım sözleşmesi) neticelendirmek için işlenir. Veri işleme için yasal zemin Alman Federal Veri Koruma Kanunu’nun (Bundesdatenschutz­gesetz, BDSG) 26. bölümüne dayanır.
Ek olarak, kişisel verileriniz hukuki yönden gerekli olması halinde işlenecektir.
Alman Dış Ticaret ve Ödemeler Kanunu (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) 17 ve 18. bölümlerine ve AB 2580/2001/EC, 881/2002/EC ve 753/2011/EC Yönergeleri’ne istinaden, kişisel verilerinizi terör mensubu kişiler listesi tarama işinin bir parçası olarak da ayrıca toplayacağız. Bu yaklaşım, ne fonların ne de diğer ekonomik menfaatlerin terorist amaçlara katkı sağladığını garanti altına alır.
Gerektiğinde, biz veya üçüncü şahısların verilerinizi işlemeye yönelik meşru nedenleri, ilgileri veya temel hakları ve veriye konu olan öznenin kişisel veriden ağır basan temel özgürlükleri olması halinde GVKY hukuki temelinin 6. Mad. (1) 1. cümlesine istinaden işe alım verilerinizi ayrıca işleyebiliriz. Bu, örneğin, aktif tarama süreci dahilinde verinizi ne zaman işlediğimize yönelik bir durumdur. Meşru menfaatlerimizi ilgilendiren farklı durumlar olması halinde, sizi öncesinde böyle bir verinin işlenmesinin hangi amaçlarla ve meşru menfaatlerle ilgisi olduğu konusunda bilgilendireceğiz.
Bazı durumlarda, veri işleme için sizden ayrca izninizi isteriz, bölüm 26 (2) BDSG.
BDSG 26. bölüm (3) temeline göre, GVKY 9. Mad. (1) kapsamındaki kişisel verilerin özel kategorileri de yine, eğer hakların kullanımına veya iş hukuku, sosyal güvenlik ve sosyal koruma hukuku altındaki yasal zorunlulukları gerçekleştirmeye ilişkinse ve korumanın esas olduğunu garanti eden hariç tutma süreciyle işçilerin ilgisi olduğuna inanmak için hiçbir neden yoksa işlenir.

Alıcılar ve veri alıcısı kategorileri
Kişisel verileriniz sözleşmesel ve hukuki yaptırımlarımızı gerçekleştirebilmek için verilere ihtiyacı olan kişilere aktarılacaktır. Bunlar, Oetker Grup içindeki şirketleri; bazı durumlardaysa, verilere erişebilen işlemciler olan bizimle ilişkili hizmet sağlayıcılarını (SAP ve Pentos) kapsamaktadır.

Üçüncü ülke transferlerine ilişkin bilgiler
Kişisel verilerinizin AB/AEA dışı üçüncü ülkelerdeki grup şirketlerine veya hizmet sağlayıcılarına transferinin söz konusu olması halinde, yalnızca eğer AB Komisyonu üçüncü ülkenin, bölgenin veya bu üçüncü ülkedeki çoklu özel sektörlerin yeterli seviyede koruma veya yeterli veya GVKY mad. 46 veya mad. 47 veya mad. 49 temelinde uygun veri koruma garantisi sağladığına karar vermişse, veri transferi gerçekleşecektir. Bununla ilgili bilgiyi iş ilanının altında iletişim bilgilerine yer verilen ilgili Oetker Grup şirketinden edinebilirsiniz.

Veri ve olası karşılıksız sonuçları sağlamak için kanuni veya sözleşmesel yaptırımlar
Ne kanun ne de sözleşme tarafından gerekli görülen kişisel verilerin karşılığını sağlamanız gerekmez. Ancak, bizimle işe alım sözleşmesini tamamlamak için bu verilerin karşılığı olması gerekmektedir. Bu, eğer başvuru aşamasında bize kişisel verilerinizi vermezseniz, sizinle bir işe alım ilişkisine girme şansımız olmayacağı anlamına gelmektedir.
Kişisel verilerinizi sizin verdiğiniz, gönüllülük esasına dayalı, yani bunu yapmak için hiçbir yasal ya da sözleşmesel yaptırımın olmadığı, izin kadarıyla işleriz.

Veri işlemeye ilişkin bilgi edinme, düzeltme, ekleme, silme veya engel/kısıt koyma hakkı
Dr. Oetker tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi alma, ve yasal koşullar karşılanıyorsa işlemeye ilişkin düzeltme, ekleme veya silme veya engel/kısıt koyma  hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizi, işletme amaçları verilerle artık örtüşmüyorsa veya benzer kanuni veri koruma yönergeleri tarafından gerekli görülüyorsa sileriz.
Bize verdiğiniz izin durumunda, iptal veya iznin amacının gelecekte ortadan kalkması sonrası verilerinizi sileriz.
Verilerinizi silme işlemini başlatmazsanız, başvurunuzu tamamlamanızın veya aday profilinizle Dr. Oetker’deki farklı kariyer fırsatlarını görmek için son girişinizin üstünden on altı (6) ay geçene dek verileriniz saklı tutulacaktır. Sonrasında, sisteme tekrar giriş yapmadığınız sürece profiliniz otomatik olarak silinecektir.
Her bir ülkenin iş ilanları için muhafaza etme periyotlarındaki sapmayı ülkelere özgü ilaveler kısmında görebilirsiniz. Gelecekteki hukuki yaptırımlardaki değişiklikler; muhafaza periyodunda değişikliği gerekli kılarsa, herhangi bir ön uyarı olmaksızın değişiklikler gerçekleştirilecektir.

Veri işlemeye itiraz hakkı
In the context of data processing, which is supported by Dr. Oetker on the basis of a legitimate interest pursuant to Art. 6 (1) sentence 1 e or f GDPR, you have the right to object to this processing of your personal data by Dr. Oetker. In that case, we will no longer process your personal data unless we can demonstrate compelling reasons for processing meriting protection that outweigh the interests, rights and freedoms of the person concerned or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.
Dr. Oetker tarafından GVKY'nin 6 (1). Mad. (e) veya (f) bendi uyarınca meşru bir çıkar temelinde desteklenen veri işleme bağlamında, Dr. Oetker'in kişisel verilerinizi işlemesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, söz konusu kişinin ilgilerini, haklarını ve özgürlüklerini ağırlaştıran, veya işlemenin talebe, uygulamaya ya da yasal iddialara hizmet ettiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemeyeceğiz.

İptal hakkı
Veri işleme için izninizi Dr. Oetker’e verdiyseniz, neden belirtmeksizin istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak, bu yürütülen işlemenin iptale dek olan geçerli iznindeki yasallığını etkilemez.

Veri taşınabilirliği hakkı
Kişisel verilerinizin Dr. Oetker'den, eğer bu veriler Dr. Oetker tarafından etkin bir onay esasına göre işlenmişse veya etkili bir sözleşmeye girmek ya da yerine getirilmek üzere işlenmek isteniyorsa; Oetker'den yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde aktarılmasını talep edebilirsiniz. Ancak, veri taşamaya ilişkin bu hak ancak diğer kişilerin haklarını ve özgürlüklerini etkilemiyorsa uygulanabilir.

Haklarınızın talebi için irtibat kurulması
Yukarıda bahsedilen haklarınızı Dr. Oetker’den bire bir talep etmek için, lütfen sorumlu kontrolör ile sağlanan iletişim bilgisi olan posta veya e-posta kanalını kullanarak iletişime geçin.

Resmi yetkiliye şikayette bulunma hakkı
Yukarıda yer verilen haklarınıza ek olarak, veri koruma konusunda sorumlu resmi bir yetkiliye şikayette bulunma hakkınız vardır.

Veri koruma personeli
Kişisel verilerinizin işlenmesine ve haklarınızın kullanımının GVKY ile uyumuna ilişkin tüm sorular için, veri koruma personellerimiz Almanya’daki ofisimizde hizmet vermektedir. Veri Koruma Personeli anahtar kelimesi altında kendilerinin adres veya aşağıdaki e-posta adreslerini bulabilir ve kendileriyle iletişime geçebilirsiniz:

datenschutz@oetker.de

Veri korumaya ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, lütfen veri koruma personelimiz ile posta veya e-posta aracılığıyla iletişime geçin.